Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

Ouderbijdrage
Elk jaar vragen wij van ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ontvangt u via de penningmeester van de OR. Uit deze pot betalen wij verschillende activiteiten, zoals materialen voor de Koningsspelen, iets lekkers voor bij Sinterklaas en kerstvieringen, etc. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is bepaald op €20,- per leerling. De nota's worden in november van het betreffende schooljaar verstuurd via de penningmeester van de OR. 

Schoolreisjes en schoolkamp kunnen helaas niet uit deze pot worden betaald, hiervoor krijgt u een andere rekening.

 

Vervoer in auto's
De school willen midden in de wereld staan. We organiseren dan ook vaak excursies, zowel vanuit school als vanuit schoolkade. Hierbij is het vervoer van de kinderen in auto's onontbeerlijk. We doen dan ook regelmatig een beroep op ouders om te rijden. Hierbij zijn enkele spelregels om het vervoer van de kinderen in auto's veilig en goed te laten verlopen.

Protocol

  • Wanneer u zich opgeeft om te rijden met een excursie, schoolreis, etc., gaat u mee voor alle kinderen;
  • U heeft een inzittendenverzekering voor tenminste vijf personen;
  • Het rijden (en begeleiden) vindt plaats onder schooltijd en valt derhalve onder de verantwoording van school;
  • De school bepaalt in welke auto de kinderen plaatsnemen.

De rijdende ouder (chauffeur) controleert (onder supervisie van de leerkracht)

  • Of de kinderen in de autogordels zitten;
  • Er niet te hard gereden wordt;
  • De chauffeurs bij elkaar blijven;
  • Er niet meer dan drie kinderen achterin zitten;
  • Alleen kinderen groter dan 1.35 m mogen voorin zitten;
  • Alle kinderen in de auto kleiner dan 1.35 m een zittingverhoger gebruiken.