Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden en vakanties

Alle groepen
Maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 14.00 uur.

Vakanties 2023-2024
(Voor actuele agenda incl. studiedagen en activiteiten, zie parro)

  • Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober
  • Kerstvakantie: 23 december t/m 7 januari 
  • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari
  • Meivakantie: 27 april t/m 5 mei
  • Zomervakantie: 20 juli t/m 1  september

Studiedagen

De data van de studiedagen kunt u in de agenda van Parro vinden.
Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.

Snipperdagen

Ouders kunnen in overleg met de locatie-coördinator zelf twee snipperdagen inplannen. Voor meer informatie zie Verlofaanvraag & Leerplicht.