Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden en vakanties

Alle groepen
Maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 14.00 uur.

Vakanties en studiedagen 2022-2023
(Voor actuele agenda incl. studiedagen en activiteiten, zie parro)

  • Koningsdag: 27 april
  • Meivakantie: 24 april t/m 7 mei
  • Hemelvaartsdag: 18 mei
  • Pinksteren: 29 en 30 mei
  • Zomervakantie: 20 juli t/m 3 september

Studiedagen

De data van de studiedagen kunt u in de agenda van Parro vinden.
Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.

Snipperdagen

Ouders kunnen in overleg met de locatie-coördinator zelf twee snipperdagen inplannen. Voor meer informatie zie Verlofaanvraag & Leerplicht.