Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze missie en visie

Onze visie

It Pertoer is een IKC waar wij met veel plezier werken aan een ieders talent, in een creatieve en ondersteunende Mienskip.

Wij hebben vier uitgangspunten op It Pertoer die het onderwijsconcept bepalen:

Adaptief onderwijs


Elk kind moet op zijn eigen niveau kunnen werken. De leerkrachten van It Pertoer werken volgens de schoolafspraken die gemaakt zijn in het kader van zelfstandig werken.

De leerkrachten van groep 1/2 werken hierbij vanuit de kleine kring.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 maken gebruik van een instructietafel. Deze tafel wordt - zowel binnen als buiten het zelfstandig werken frequent benut voor verlengde instructie, extra instructie, extra oefening en pré-teaching.
De leerkrachten zorgen ervoor dat er voor leerlingen die daar behoefte aan hebben uitdagende en aangepaste leerstof aanwezig is.
De leerkrachten werken regelmatig met heterogene groepjes waarbij leerlingen elkaar uitleg geven. Leerlingen krijgen de ruimte om ook buiten het eigen leslokaal op eigen niveau te kunnen werken. Met deze manier van werken proberen we uit alle kinderen te halen wat erin zit.

 

 

Doorgaande lijn


Vaardigheden op school worden van jongs af aan aangeleerd. We willen dan ook werken met een gestructureerde opbouw van afspraken, methodieken en didactische werkvormen van groep 1 t/m 8. Hierdoor herkennen leerlingen in elke nieuwe groep weer zaken die ze reeds beheersen.

 

 

Zelfvertrouwen / Veiligheid


De leerkrachten proberen een vertrouwensrelatie met de leerlingen op te bouwen d.m.v. onder andere luisteren, complimentjes geven, corrigerend gedrag en het structureel gebruik van de sociaal emotionele ontwikkelingsmethode. Hierdoor gaan we ervan uit dat leerlingen met plezier naar school gaan. Op school is een pestprotocol aanwezig. Door heldere communicatie met de ouders streven we naar een laagdrempelige school.

Zelfstandigheid / Zelfverantwoordelijkheid


Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit betekent echter ook dat sommige kinderen daar iets meer en/of andere aandacht voor nodig hebben. Als kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen werken wordt het voor de leerkracht mogelijk bepaalde leerlingen die extra aandacht en zorg te geven. Daarnaast is het ook voor later van belang dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren ... om zelf keuzes te maken, te reflecteren op die keuzes en weten wat te doen met die keuzes.

Op school leren we m.b.v. een systeem van zelfstandig werken kinderen deze vaardigheden. We maken daarbij gebruik van een planbord en taakbriefjes. De leerkracht bespreekt regelmatig met de kinderen de consequenties van gemaakte keuzes.