Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken en beleid

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht lopen.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie.

Schoolregels en afspraken

Op it Pertoer gelden een aantal algemene schoolafspraken. 

  • Mocht uw kind ziek zijn, graag voor 8:10 doorgeven via Parro of telefoon. 
  • Volgens het pleinwachtrooster wordt er 's ochtends toezicht gehouden op het plein. Dit is vanaf 8:05 tot het moment dat de bel gaat. 
  • Het is voor schooltijd niet toegestaan om een balspel te spelen op het plein, dit i.v.m. de veiligheid van de peuters en kleuters die op dat moment ook op het plein spelen. 
  • Bij slecht weer kunnen de kinderen wat eerder binnen komen. 
  • Leerkrachten zijn na schooltijd aanwezig op school voor evt. afspraken, loop gerust even binnen of stuur een berichtje via de Parro app. 

Gezonde school

It Pertoer wordt een gezonde school! Dat betekent dat er aandacht is voor gezonde voeding en beweging.

Trakteren

Vanaf hun 5e verjaardag vieren de kinderen hun verjaardag voor het eerst op de basisschool. Alle kinderen in de groep mogen ze dan trakteren én de meesters en de juffen. Ze gaan dan samen met nog 2 andere kinderen langs de klassen om de meesters en de juffen te trakteren, deze traktatie mag gewoon hetzelfde zijn als die voor hun klasgenootjes.

Traktaties graag wel beperken tot wat eetbaars, het is niet de bedoeling dat er cadeautjes bij gedaan worden.

Klachtenprocedure

Het kan altijd gebeuren dat u als leerling, ouder of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding;
  • als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de contactpersoon van de school;
  • als dit geen oplossing biedt kan de contactpersoon u verwijzen in de vervolgstappen.

Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de in de schoolgids vermelde contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon vindt u in elke schoolgids.

Voor meer informatie kijk op volgt u deze link. 

 

Onderstaand vindt u de verschillende protocollen die gelden op it Pertoer.

Vervanging bij ziekte

U kunt het bestand hieronder vinden