Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

IKC It Pertoer

Onze school

In het IKC Weidum vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen. Dat willen we doen door goed in te spelen op de behoeftes en interesses van de kinderen. We stimuleren en dagen uit op sociaal emotioneel- en cognitief gebied en schenken ook aandacht aan kunstzinnige vorming en een gezonde lichamelijke ontwikkeling.

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding, de leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het individuele kind (of een groepje kinderen) een activiteit te doen. Kinderen die wat meer aan kunnen, die hebben binnen KyK de mogelijkheid om aan te sluiten bij een plusklas. Voor meer info over die klas klik je hier

Een intensieve samenwerking van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten is essentieel om kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar optimaal te kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling.

Samen met de peuteropvang it Pjuttekampke en onze BSO van Kids First vormen wij een prachtig IKC in Weidum.

Meer informatie of kennismaken met onze school? Neem gerust contact met ons op.