Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

IKC It Pertoer

Welkom op onze website!

Fijn dat u interesse hebt in onze school. Door middel van deze website willen wij belangstellenden informeren hoe wij vorm geven aan de ontwikkeling van de kinderen die op onze school zitten.

 

 

Group 30

Uw kind af- of ziekmelden

Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts kun u telefonisch doorgeven. 

058 - 2519757

Ziekte kan ook vóór 8:10 doorgegeven worden via Parro aan de leerkracht.

Group 46

Missie en visie

It Pertoer is een IKC waar wij met veel plezier werken aan een ieders talent, in een creatieve en ondersteunende Mienskip. 
Dat doen we samen. Samen met kinderen, ouders, leerkrachten, BSO en peuterspeelzaal "it Pjuttekampke".

Binnen KyK werken 34 basisscholen samen om passend openbaar onderwijs te bieden voor kinderen in de gemeenten Harlingen, Súdwest-Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden en de Waadhoeke. KyK, dat noemen wij nou Krêft yn Kollektyf.

 

Onze groepen

Groep 1/ 2

Marieke Koning - groepsleerkracht

Truus Overal - groepsleerkracht 

 

Marieke Koning - marieke.koning@KyKScholen.nl 

Aanwezig op maandag t/m woensdag

 

Truus Overal - truus.overal@KyKScholen.nl 

Aanwezig op donderdag en vrijdag

 

Groep 3/4

Jolanda Elsinga - groepsleerkracht  

Hanno Zomermaand - groepsleerkracht 

 

Jolanda Elsinga - johanna.elsinga@Kykscholen.nl 

Aanwezig op maandag en woensdag t/m vrijdag

 

Hanno Zomermaand - hanno.zomermaand@KyKscholen.nl 

Aanwezig op dinsdag

 

Groep 5/6

Fenna Bijlstra - groepsleerkracht  

Hanno Zomermaand - groepsleerkracht 

 

Fenna Bijlstra - fenna.bijlstra@Kykscholen.nl 

Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag

 

Hanno Zomermaand - hanno.zomermaand@KyKscholen.nl 

Aanwezig op maandag

 

 

 

Groep 7/8

Inge Westhof - groepsleerkracht

 

Inge Westhof - inge.westhof@KyKScholen.nl 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag

 

 

Group 10
Group 10

Nieuws

nijs út de klasse