Nieuws

Noflike Simmer!

pexels nubia navarro nubikini 386009

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en tot maandag 23 augustus!

Meer over 'Noflike Simmer!'
 • 08 juli 2021

Wel of niet naar school?

E057A9DA 6ACE 471C 9704 A46B32F9267D

Hier vindt u de beslisboom over wel of niet naar school. Bij twijfel kunt u altijd even contact met de leerkracht van uw kind opnemen.

Meer over 'Wel of niet naar school?'
 • 19 mei 2021

Vrolijk Pasen!

Vrolijk Pasen
Meer over 'Vrolijk Pasen!'
 • 31 maart 2021

We mogen weer naar school!

Weer naar school

Vanaf maandag 8 februari gaan we weer naar school!

Meer over 'We mogen weer naar school!'
 • 05 februari 2021

Kerstvakantie en...

kerstvakantie 2 0

Maandagavond werd aangekondigd dat de scholen de volgende dag (dinsdag 15 december) nog open konden zijn. Vanaf woensdag begon de vervroegde Kerstvakantie. Maandag 4 januari starten we met thuisonderwijs. Tot wanneer dat precies gaat duren, is nog niet helemaal duidelijk.

Maar nu eerst van de...

Meer over 'Kerstvakantie en...'
 • 15 december 2020

Kalender staat erop

De kalender met de vakanties en studiedagen staat erop. Deze wordt verder aangevuld met geplande activiteiten gedurende het schooljaar

Meer over 'Kalender staat erop'
 • 21 augustus 2020

Uitstel open dag 18 maart

nieuws 20170712

De open dag die voor woensdag 18 maart is aangekondigd wordt i.v.m. coronavirus uitgesteld.

 

Meer over 'Uitstel open dag 18 maart'
 • 12 maart 2020

Hoge score op scholenonderzoek RTL !

 

It Pertoer in Weidum krijgt een 8,8 in het scholenonderzoek van RTL nieuws.

Daar mogen we als school en ouders best trots op zijn, maar verdient wel een kleine toelichting.


In het rapport wordt beweerd dat de school lagere schooladviezen geeft dan de resultaten op eindtoets laten zien.
Dit klopt volledig, maar zit wel een gedachte achter. Bij ons staat het kind centraal, mochten wij de hogere adviezen geven dan zou het kind niet worden aangenomen op een school waar hij/zij dolgraag heen wilt, dus in samenspraak met kind en ouders stellen wij het advies bij zodat het kind naar die school kan...

Meer over 'Hoge score op scholenonderzoek RTL !'
 • 12 maart 2020

Info GGD over het coronavirus

Beste ouders hier vindt u info vanuit de GGD over het coronavirus.

Meer over 'Info GGD over het coronavirus'
 • 27 februari 2020

Ouderbijdrage 2020-2021

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage:

In overleg met de M.R en O.R. is de jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 16,00 per leerling.

Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?
Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals...

Meer over 'Ouderbijdrage 2020-2021'
 • 20 september 2019

Snipperdagen

Snipperdag

Naast de bestaande verlofregeling voeren we dit jaar de snipperdagen in. U kunt in overleg met de locatie coördinator twee vrije dagen gedurende het schooljaar vrij inplannen.

Er zijn wel enkele spelregels:

 • Het is niet mogelijk tijdens toetsweken
 • Het moet minimaal vier dagen van te voren...
Meer over 'Snipperdagen'
 • 30 augustus 2019

Veiligheid

images2

De wintertijd is ingegaan en de dagen worden korter en dat betekent dat er weer in het donker naar school moet worden gefietst. Als school proberen we vooral de leerlingen  bewust te maken van het belang van een goed onderhouden fiets en oplettendheid onderweg, maar dit blijft natuurlijk voor...

Meer over 'Veiligheid '
 • 02 november 2018

Verkeerssituatie school

Beste ouders van It Pertoer,

 

Zoals jullie allemaal weten zijn er  na de zomervakantie veel nieuwe leerlingen  op It Pertoer bijgekomen.

Veel van hen komen van buiten Weidum en zullen door de ouders worden gebracht. Dit zal het één en ander vragen van de infrastructuur rondom de school.

We willen geen ophopingen op de Kinsck van Roptawei, Bumaleane en Bornialeane en geen overlast voor de aanwonenden.

 

 

We hebben hierover ook contact gehad met de Gemeente Leeuwarden en het Nut Weidum.

De volgende stap is dat we met Veilig Verkeer Nederland gaan analyseren en met hun op zoek gaan naar...

Meer over 'Verkeerssituatie school'
 • 07 september 2018

Even voorstellen BSO

Afbeelding2

De buitenschoolse opvang in Weidum is sinds 16 april jl. van start gegaan. De pedagogisch medewerkers die hier werken, zijn Tessa en Esmaralda. Zij stellen zich graag aan jullie voor.


Hallo! Mijn naam is Esmaralda Born, 43 jaar oud en woonachtig in Cornjum (dat ligt tussen Leeuwarden en Stiens...

Meer over 'Even voorstellen BSO'
 • 05 juli 2018

Even voorstellen BSO

Afbeelding3

Ik ben Tessa van der Wei, 35 jaar, getrouwd met Folkert van der Wei en moeder van 2 kinderen, Sem 8 jaar en Maud (bijna) 4 jaar. Wij wonen met veel plezier in het dorp Witmarsum. Sinds juli 2017 ben ik werkzaam voor Kids First. Ik ben begonnen op de locatie in Mantgum. Maar vanaf april 2018 ben...

Meer over 'Even voorstellen BSO'
 • 05 juli 2018

Privacy

PRIVACY BINNEN STICHTING GEARHING

Gearhing vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacyprotocol aan te passen, een nieuw privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen. Uiteraard kunnen we daarbij ook uw hulp gebruiken. Wanneer u zaken opvallen of wanneer u mee wilt denken stellen...

Meer over 'Privacy '
 • 01 juni 2018

BSO in Weidum

IMG 3922

Nieuw in Weidum

 

Vanaf 16 april gaan we starten met BSO.

 

Voor meer informatie en inschrijven kijkt u op :

 

www.kidsfirst.nl

Meer over 'BSO in Weidum '
 • 29 maart 2018

Het Dorpenteam

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen:

Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea , Grou, Mantgum, Weidum, Jorwert, Bears, Jellum, Hilaard, Húns, Leons, Baard en Easterlittens.

 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke...

Meer over 'Het Dorpenteam'
 • 13 maart 2018