Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.15 uur telefonisch door via 058 - 2519757 of via Parro. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.