Informatie uit de kleutergroep

pret

Welkom op It Pertoer!

Een aantal afspraken en zinvolle informatie voor ouders op een rij:

Vanaf hoe laat zijn de kinderen welkom:
- 's Morgens vanaf 8.00 uur is de deur open en school/les begint om 8.15 uur.
Er gaat om 8.10 uur een eerste toeter en dan heeft ieder de tijd om zijn/haar jas op te hangen en afscheid te nemen. Om 8.15 uur gaat er weer een toeter en dan gaat juf beginnen en gaat de deur van de klas dicht.

Groep 2 mag voor schooltijd  nog even op het plein spelen. Groep 1 niet i.v.m. leeftijd.

Ziekmelding:
Graag telefonisch doorgeven voor 8.15 uur.
Telefoonnummer van de school: 058 - 2519757

Fruit eten:
Tussen 10.15 en 10.45 uur eten we gezamenlijk fruit in de kring.
In de gang staan manden waarin de fruitbakjes kunnen (een oranje mand voor groep 1 en een rose mand voor groep 2). Het fruit voor in de bakjes graag beperken tot fruit, als er echter erge honger is kan er een cracker of een boterham meegegeven worden. De kinderen nemen geen drinken mee, als ze dorst hebben mogen ze ten allen tijden water drinken. Er staan schone bekers bij de kraan in de klas en bij de wc's.

Logeerbeer Flip:
In het school-tv programma Koekeloere komt logeerbeer Flip voor. Deze beer Flip mag ieder vrijdag met een leerling uit groep 1 of 2 mee naar huis. Met wie Flip mee gaat, dat is elke vrijdag weer een verrassing! De lytse(hulpje) juf/meester mag uit een bakje met namen één briefje grabbelen. De beer mag dan van vrijdag tot maandag logeren. Bij Flip hoort een map waarin wat geschreven kan worden. Op maandag tijdens het fruit eten leest juf het verhaaltje voor. (Op een vrijdag vóór een vakantie gaat Flip niet bij iemand logeren, dan blijft Flip bij juf).

Meenemen van speelgoed o.i.d.:
Elke laatste vrijdag van de maand mag uw kind iets meenemen om te laten zien (niet iets heel groots). Op de overige dagen is dat niet de bedoeling.
Er zijn uitzonderingen natuurlijk, zoals diploma's of een cadeautje die je voor je verjaardag hebt gekregen.

Stoffen tas:
In de eerste schoolweek krijgen nieuwe leerlingen een blanco stoffen tasje mee en een emmertje met textielstiften. De kinderen gaan thuis het tasje mooi opkleuren en voorzien van naam. De stiften gaan weer terug naar school. In het tasje komen dan de gymschoentje en die blijven op school. Door hun eigen tekeningen op tas herkennen de kinderen hun eigen tas.

Kapstok:
Er is een kapstok voor groep 1 en voor groep 2 (staat er boven vermeld). De haakjes zijn niet op naam, ze kunnen op een willekeurig haakje hangen. Aan de haakjes hangen luizencapes met hun eiegen naam, die gaan mee van de peuters naar groep 1.

WC:
In de klas hangen 2 kettingen (1 voor de jongens en 1 voor de meisjes) die gebruikt worden om naar de wc te gaan. Is er geen ketting dan moeten de kinderen even wachten. We verwachten van groep 2 dat die zich, in principe, zelf moeten redden op de wc. We vragen dan ook van de ouders dit goed met ze te oefenen.
Op school hebben we de afspraak :na het poepen/plassen, handen wassen.

We verwachten dat de kinderen vlak voor ze naar school gaan nog even naar de wc zijn geweest.

Lytse byb:
Elke dinsdagochtend van 11.15 t/m11.45  uur krijgen de kinderen van groep 1 en 2 de mogelijkheid om (prenten)boeken te lenen bij de lytse byb. De lytse byb is in het bejaardenhuis Nij Dekama. Op prikbord bij kleuteringang hangen wel formulieren om lid te worden.

Pasfoto:
In groep 1 en 2 werken we tijdens de werkles met een kiesbord (planbord). Hiervoor heeft ieder kind 1 pasfoto nodig. Wij vermenigvuldigen de pasfoto's op school zodat elk kind er 3 heeft op het planbord. Zouden jullie t.z.t. aan jullie zoon/dochter mee willen geven?

Trakteren:
Vanaf hun 5e verjaardag vieren de kinderen hun verjaardag voor het eerst op de basisschool. Alle kinderen in de groep mogen ze dan trakteren én de meesters en de juffen. Ze gaan dan samen met nog 2 andere kinderen langs de klassen om de meesters en de juffen te trakteren, deze traktatie is hetzelfde als die van de kinderen.

Traktaties wel beperken tot wat eetbaars en is het niet de bedoeling dat er cadeautjes bij gedaan worden.