Ouders

Vervanging bij ziekte

U kunt het bestand hier vinden

Meer over 'Vervanging bij ziekte'

Aanmelden nieuwe leerling

kids

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator of met een van de leerkrachten.

Om een afspraak te maken kunt ook een e-mail sturen naar hanno.zomermaand@gearhing.net , of bellen met de school: 058 - 2519757


U vindt

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerling'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.15 uur telefonisch door via 058 - 2519757. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Medezeggenschap (MR)

MR

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft advies- of instemmingsrecht over hele precies omschreven zaken.

De samenstelling van de MR:

  • Annemarijke Haaima - oudergeleding (voorzitter)
  • Tialde Ploegh - oudergeleding (senior coach)
  • Jolanda Elsinga - personeelsgeleding (team lid)
  • Hanno...
Meer over 'Medezeggenschap (MR)'

Ouderraad

ouders

De ouderraad

Mogen wij ons even aan u voorstellen? (November 2019)

Meer over 'Ouderraad'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

Meer informatie over de ouderbijdrage 2020/2021 vindt u hier.

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'