Ouders

Vervanging bij ziekte

U kunt het bestand hier vinden

Meer over 'Vervanging bij ziekte'

Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.15 uur telefonisch door via 058 - 2519757. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Ziek melden'

Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen via dit webformulier of de papieren versie downloaden.

 

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

- Verhuizing van het gezin

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten

- Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten

- Overlijden van...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Medezeggenschap

schema driehoek kernwaarden

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad :

Voorzitter Annemarijke Haaima

Senior coach Tialde Ploegh


Team lid Jolanda Elsinga

Team Lid Hanno Zomermaand
Adviseur Mt team

Hebt u vragen of suggesties, neem dan gerust contact op met één van de bovengenoemde leden van de MR. Wij van onze kant zullen...

Meer over 'Medezeggenschap'

MR en Ouderraad (nieuwsbrieven)

ouders Meer over ' MR en Ouderraad (nieuwsbrieven)'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'