Wel of niet naar school ?

  • 22 september 2020

Hier vindt u de beslisboom over wel of niet naar school. Bij twijfel kunt u altijd even contact met de leerkracht van uw kind opnemen.