Ouderbijdrage 2020-2021

  • 20 september 2019
Ouderbijdrage

Ouderbijdrage:

In overleg met de M.R en O.R. is de jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 16,00 per leerling.

Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?
Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals excursies. sinterklaasfeest, schoolschaatsen enz.  De ouderbijdrage is vrijwillig.

Hoogte ouderbijdrage:
Een school (of de oudercommissie) bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar. Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders.


Ouderbijdrage niet betaald:
Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat de activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet is verplicht? Dan mag de school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind.

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage:
De meeste scholen hebben een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling als u de ouderbijdrage niet kunt betalen. Op veel scholen kunt u in termijnen betalen. De school kan u hierover meer informatie geven.