Verkeerssituatie school

  • 07 september 2018

Beste ouders van It Pertoer,

 

Zoals jullie allemaal weten zijn er  na de zomervakantie veel nieuwe leerlingen  op It Pertoer bijgekomen.

Veel van hen komen van buiten Weidum en zullen door de ouders worden gebracht. Dit zal het één en ander vragen van de infrastructuur rondom de school.

We willen geen ophopingen op de Kinsck van Roptawei, Bumaleane en Bornialeane en geen overlast voor de aanwonenden.

 

 

We hebben hierover ook contact gehad met de Gemeente Leeuwarden en het Nut Weidum.

De volgende stap is dat we met Veilig Verkeer Nederland gaan analyseren en met hun op zoek gaan naar oplossingen.

 

Tot die tijd willen we graag iedereen vragen rekening te houden met de nieuwe drukte die rond het in-en uitgaan van de school ontstaat.

Daarom willen wij als leerkrachtenen MR graag het volgende aan jullie vragen:

 

-Ouders met leerlingen in groep 1 en 2 + peuters die de kinderen met de auto brengen graag via de Kinsck van Roptawei en Bumaleane.Houd rekening met lopende en fietsende kinderen!

-Ouders met leerlingen in groep 3 en 4 die de kinderen met de auto brengen, graag via de Bornialeane. We willen jullie vragen om de auto’s zoveel mogelijk achteruit in te parkeren, zodat de situatie bij het wegrijden overzichtelijk blijft.

-Ouders met kinderen uit Weidum graag, als de situatie het toe laat, de auto zoveel mogelijk thuis laten staan.

-Lievergeen auto’s meer op de rotondevan Bornialeane(kort) parkeren of draaien.

-Mocht je oudere kinderen met de auto willen brengen, dan graag parkeren aan de Bornialeane aan de achterkant van Nij Dekema.

-Bovenstaande geldt uiteraard voor het jongste kind en niet voor lopende of fietsende leerlingen en ouders.

 

Mocht je nog vragen hebben over deze situatie dan kun je daarvoor contact opnemen met één van de leerkrachten of Tialde of Annemarijke van de MR.