Even voorstellen BSO

  • 05 juli 2018
Afbeelding2

De buitenschoolse opvang in Weidum is sinds 16 april jl. van start gegaan. De pedagogisch medewerkers die hier werken, zijn Tessa en Esmaralda. Zij stellen zich graag aan jullie voor.


Hallo! Mijn naam is Esmaralda Born, 43 jaar oud en woonachtig in Cornjum (dat ligt tussen Leeuwarden en Stiens in). Daar woon ik samen met mijn man Lodewijk en onze tweeling van 11 jaar; Thomas en Nynke.

In mijn vrije tijd mag ik graag creatief bezig zijn, fotograferen, dingen doen samen met mijn man en kinderen, nieuwe dingen ontdekken, reizen en een goede film zien of boek lezen.

Sinds 1999 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Voornamelijk op de BSO, maar ook wel op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dat doe ik met veel plezier en enthousiasme.

Het werken met BSO kinderen vind ik fantastisch. Het is dynamisch, de leeftijdsgroep is heel divers en er is veel uitdaging. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn, dat ze gezien en gehoord worden en dat ik hen kan helpen in hun ontwikkeling. Ik ben graag creatief bezig, maar ook een spelletje, of sportactiviteiten, eigen spel, of juist een praatje is iets waar aandacht voor is op de groep. Samen met Tessa wil ik de BSO een plezierige plek laten zijn waar de kinderen zich thuis voelen.

Naast de BSO in Weidum waar ik op dinsdagmiddag ben, werk ik ook op de BSO in Mantgum. Daar ben ik op de maandag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Mocht u vragen hebben of eens binnen willen kijken bij ons op de BSO, kom gerust eens langs!

Hartelijke groet,

Esmaralda