Privacy

  • 01 juni 2018

PRIVACY BINNEN STICHTING GEARHING

Gearhing vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht geworden is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacyprotocol aan te passen, een nieuw privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen. Uiteraard kunnen we daarbij ook uw hulp gebruiken. Wanneer u zaken opvallen of wanneer u mee wilt denken stellen we uw inbreng zeer op prijs. De diverse documenten zijn binnenkort op de website van de school te vinden.