Fusie Greiden

  • 10 mei 2018

Fusie Gearhing-Greiden


Ter informatie delen wij u met dit bericht mee dat er voorlopig geen fusie komt tussen schoolbesturen van Gearhing en de Greiden. De afgelopen maanden hebben de schoolbesturen verkend in hoeverre een fusie tussen beide besturen tot de mogelijkheden behoorde. Deze verkenning is inmiddels afgerond. Beide besturen zijn tot de slotsom gekomen dat het nu te vroeg is voor een bestuurlijke fusie. Een bestuurlijke fusie heeft volgens de schoolbesturen op dit moment te weinig meerwaarde.

De al bestaande, goede samenwerking tussen de besturen én scholen biedt volop kansen. Naar de toekomst toe verwachten de besturen van Gearhing en De Greiden dat zich meer mogelijkheden voordoen om de samenwerking verder uit te breiden en op onderdelen te verstevigen. Beide besturen spreken verder de intentie uit om samenwerkingen op scholenniveau te ondersteunen. Daarmee maken ze goed onderwijs in Zuidwest-Friesland mogelijk, ook voor de toekomst! De raden van toezicht en GMR-en van beide schoolbesturen zijn over dit besluit geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Alex J. Peltekian